— O.M.

Umění v prostoru

My semestral paper for the Department of Musicology, by the Faculty of Arts at the Masaryk University in Brno, Czech republic.

Abstract:

ENG:
This paper deals with the evolution of the exhibition space in the modern and post-modern history of art. It investigates the changes in approach to space, and the works places inside it, in the last 100 years of progress. This progress is illustrated by a series of examples, which played an instrumental role, and helped towards the so-called “re-discovery of context”. Another part of the paper also deals with the problematic of the participatory role of the viewer in post-modern and conceptual art, which is a thriving topic of the contemporary discourse.
Brian O’Doherty’s essay “Inside The White Cube” was one of the key & inspirational resources for this work. However, it is accompanied, side-by-side, by works written by Sol LeWitt, Boris Groys and other authors relevant to the field.

CZ:
Tato práce se zabývá vývojem výstavního prostoru v moderní a post-moderní historii umění. Zkoumá, jak se přístup k prostoru a k dílům do něj vloženým proměňuje, a jaké změny v tomto přístupu zaznamenalo posledních 100 let vývoje. Tento vývoj je popsán prostřednictvím několika příkladů, které v tomto vývoji sehrály významnou roli a které napomohli k tzv. “znovuobjevení kontextu”. Část textu se rovněž věnuje problematice divácké percepce post-moderního a konceptuálního umění, které je neutichajícím tématem soudobého diskurzu.
Stěžejním a inspirativním pramenem k této práci byla esej “Uvnitř Bílé Krychle” Irského teoretika Briana O’Dohertyho, po boku této eseje se ale v této práci také objeví například úryvky z prací Sol LeWitta či Borise Groyse a dalších relevantních autorů.

View Fullscreen
0 comments
Submit comment